רשימת החברים היהודיים הפעילים המרכזיים במחתרת "קבוצת ווסטרוויל"

(לפי סדר א-ב)

 

About the main Active Jewish Underground Members

עיקר פעולתם של החברים המסומנים ב * בצרפת