Augustus 1964 – De Nederlandse vrienden arriveren in Israel 

August 1964 – The Dutch friends arrive in Israel