המחתרת החלוצית בהולנד הכבושה

הספר הממצה והמקיף ביותר שנכתב אודות המחתרת החלוצית בהולנד הכבושה בימי מלחמת העולם השניה.

ליקטה ועיצבה – עדינה כוכבא
ערכה והביאה לדפוס – רנה קלינוב
בהוצאת הקיבוץ המאוחד תשכ"ט
ובית לוחמי הגיטאות ע"ש יצחק קצנלסון.
באדיבות והסכמת בית לוחמי הגיטאות ניתן האישור לפרסום ספר זה באתרנו.

להורדת הספר בפורמט pdf

The most exhaustive and comprehensive book ever written about the pioneering underground in the occupied Netherlands during World War II.

Written in Hebrew.

Collected and designed by Adina Kochba,

Edited and printed by Rina Klinov,

Published by Ghetto Fighters' House named after Yitzhak Katzenelson .

HaKibbutz Hameuchad publication 1969

Courtesy of the Ghetto Fighters' House, permission is given to publish this book on our website.

Press to download the book in pdf format