המחתרת החלוצית בהולנד הכבושה

הספר הממצה ביותר שנכתב (עד לכתיבת ספרו של הנס סחיפרס בשנת 2015) אודות המחתרת החלוצית בהולנד הכבושה בימי מלחמת העולם השניה.
ליקטה ועיצבה – עדינה כוכבא
ערכה והביאה לדפוס – רנה קלינוב
בהוצאת הקיבוץ המאוחד תשכ"ט
ובית לוחמי הגיטאות ע"ש יצחק קצנלסון.
באדיבות והסכמת בית לוחמי הגיטאות ניתן האישור לפרסום ספר זה באתרנו.

להורדת הספר בפורמט pdf