המרכז להכשרה דתית בפראנקר – Franeker

חברים במרכז להכשרה דתית בפראנקר

 

מרכז ההכשרה בפראנקר שהוקם על-ידי ברית חלוצים דתיים – בח"ד

 

"ברית חלוצים דתיים" בהולנד הייתה פלג של ארגון-האב בגרמניה, והיא עמדה בקשר הדוק עם הארגון העולמי מזה ועם המרכז להכשרה דתית בהולנד, "דת וארץ", מזה. משנת 1923 ואילך עבדו חלוצים דתיים אצל איכרים במקומות שונים, הפזורים על פני הארץ כולה. בשל צורת הכשרה זאת התעוררו קשיים בענייני כשרות ושמירת שבת. לכן החליט ארגון "דת וארץ" להקים מרכז-הכשרה בו ידורו החברים במשותף. אחרי עליית הנאצים לשלטון והצטרפות חברים רבים שנמלטו מגרמניה, התעורר הצורך להרחיב את המסגרת, והוקמו מרכזים חדשים.

ב-1933 נוסדה חוה בפראנקר שבמחוז פריסלנד (Friesland) , בסביבה של משקים חקלאיים אינטנסיביים וחוות של בקר משובח. חוה זו, יחד עם המרכז בביורויק ((Beverwijk, הכשירה מספר רב של חלוצים דתיים.

בחוות קוימו פעולות-תרבות ושיעורי עברית, בעזרת מדריכים מתנועת-הנוער הדתית.

בשלהי 1938 קלטה בח"ד קבוצה גדולה של חברים יוצאי גרמניה, שנמצאו עד אז בהכשרה חקלאית באיטליה וגורשו על-ידי הממשלה האיטלקית.

כ-25 מהם הצליחו לעלות ארצה בקבוצה של עליה ב', שעזבה את הולנד בקיץ 1939.

עם הפלישה להולנד סוכל נסיון לברוח מביורויק לאנגליה, דרך עיר-הנמל אימוידן .(IJmuiden). עד מהרה ציוו הגרמנים על פינוי איזור החוף. גזירה רדפה גזירה, ואיום השילוח מן הארץ נעשה ממשי יותר ויותר.

יום אחד נעצרו החברים שבפראנקר ונכלאו בבית-הסוהר. רק אחדים הצליחו להימלט. החברים ה"לא-הולנדיים" הובאו למחנה וסטרבורק (Westerbork), ואילו את ה"הולנדים" שיחררו. באותו יום, זכורני, הסתרנו את כל חניכי לאך-קפל – Laag-Keppel (מרכז"הכשרה לנוער דתי) באכסניית-נוער. היה זה ב-1943, בליל חורף, ושרר כפור עז; בחורף זה חוסלה למעשה כל יהדות הולנד. מחוזות-השדה היו כבר ריקים מיהודים, וכל מאמצי מרכז-ההכשרה לאפשר לנו להמשיך בפעולתנו, על-ידי הצגתנו כ"פועלים חיוניים", עלו בתוהו.

הנסיון להסתיר את כל 30 חברי ההכשרה, לפי דוגמת לוסדרכט (Loosdrecht), לא עלה יפה, כי היו בינינו חברים בוגרים שביקשו ליטול את גורלם בידיהם הם. ויכוחים רבים וממושכים התנהלו בין החברים לבין הפעילים במוסדות- ההכשרה. היו גם שסברו, כי אלוהים חרץ את גורל עמו, ועלינו לקבל את הדין

רק מעטים מכל הקבוצה נשארו בחיים. עם שילוח החברים מזרחה הקיץ הקץ על מרכז-ההכשרה הדתי האחרון בהולנד.

 

נפתלי אשר

מתוך "המחתרת החלוצית בהולנד הכבושה" עמודים 33-34

 

 


 

מרכז ההכשרה הדתית בפראנקר שבמחוז פריסלנד, חוסל על-ידי הגרמנים בפעולת פתע ב-1 בנובמבר 1941. חברי ההכשרה נאסרו באמתלה שאגרו כמויות מזון רבות. החברים יוצאי גרמניה נכלאו בבית סוהר בעיר ליווארדן (Leeuwarden) ומשם שולחו למחנה ווסטרבורק. החברים ילידי הולנד ממרכז פראנקר, שוחררו למשפחותיהם ומשם עברו להכשרה הדתית בלאך-קפל או להכשרת ה"בודדים". אחרים החליטו כבר אז לרדת למחתרת

 

מתוך סיפריו של יגאל בנימין "הם היו חברינו". עמוד 23 ו"נאמנים לעצמם ולדרכם" עמוד 119

 

פראנקר על-גבי מפת הולנד

 

 

בית תנועת החלוץ וברית חלוצים דתיים בפרנקר (Franeker), הולנד. בבית זה חיו גרעיני עלייה. צולם בקיץ 1939.

 

 

חברים במרכז להכשרה דתית בפראנקר

קישורים