הני דה-האן (חריטסן) – Henny de Haan (Gerritsen

 

Henny de Haan,  and her husband (later ex-husband) Frans Gerritsen, lived in Haarlem and were involved in the underground from the outbreak of the war. They were parents of twins born on August 27, 1942, and two more children hid several Jews in their home, including Paula Kaufman and Norbert Klein from Germany. Norbert, who suffered mentally and physically after a brutal interrogation in a Gestapo prison, was looked after by Henny for many months. After the war, he was hospitalized until his death in 1988. Paula was ostensibly the twins’ nanny, but actually helped Frans with his underground work. Henny took care of all the Hehalutz youth hiding in her home at different times while finding other address for Haverim and organizing ration cards. She worked for the Resistance despite having a family of four and a husband who was frequently on the road. She took part in the Westerweel group’s meetings and risked her life and that of her children in efforts to save Jews. Towards the end of the war, when Frans was targeted by the Germans, the family had to go underground and moved to a shed outside Haarlem built by Frans, where they managed to survive the terrible winter of 1944–1945.

On June 16, 1964, Yad-Vashem recognized Henny de Haan as Righteous Among the Nations .

הני דה האן, ובעלה (לימים בעלה לשעבר) פרנס חריטסן, התגוררו בהארלם והיו פעילים במחתרת מפרוץ המלחמה. הם היו הורים לתאומים שנולדו ב- 27 באוגוסט 1942, ושני ילדים נוספים. הם הסתירו בביתם מספר יהודים, בהם פאולה קאופמן ונורברט קליין מגרמניה. נורברט, שסבל נפשית ופיזית בעקבות חקירה אכזרית שעבר בבית סוהר על-ידי הגסטפו, טופל על-ידי הני במשך חודשים ארוכים. לאחר המלחמה אושפז עד מותו בשנת 1988. פאולה הייתה לכאורה המטפלת בתאומים, אך למעשה עזרה לפרנס בעבודתו המחתרתית. הני טיפלה בכל צעירי החלוץ שהתחבאו בביתה בזמנים שונים תוך שהיא מצאה כתובת אחרת לחברים וארגנה כרטיסי מזון. היא פעלה במחתרת "קבוצת ווסטווריל" למרות שהיתה לה משפחה בת ארבעה ובעל שבדרך כלל נמצא היה בדרכים. הני השתתפה בישיבות הקבוצה וסכנה את חייה ואת ילדיה במאמצים להציל יהודים. לקראת סוף המלחמה, כשפרנס היה במעקב על ידי הגרמנים, המשפחה נאלצה לרדת למחתרת ועברה לבקתה מחוץ להארלם שהוקמה על ידי פרנס, שם הצליחו לשרוד את החורף הנורא של 1944–1945.

ב- 16 ביוני 1964 הכירה יד-ושם בהני דה האן כחסידת אומות העולם.

 

Henny De-Haan (Kouffeld) was born on 21 June 1919 in Driebergen, the Netherlands, and laid to rest on 16 October 2007 in Eindhoven, the Netherland

הני דה-האן (קופלד) נולדה ב-21 ליוני 1919 בדריברגן, הולנד, והובאה למנוחות ב-21 ליוני 2007 באינדהובן, הולנד.

תמונת התעודה באדיבות ארכיון יד-ושם