חנן פלורסהיים במפגש עמותת קבוצת ווסטרוויל, ב-30 ליוני 2017 מספר אודות קורותיו במלחמת העולם השניה ומתאר את נסיונותיו החוזרים ונישנים לחצות את הרי הפירנאים מצרפת לספרד עד למעבר שצלח.