מפת חציית הרי הפירנאים מצרפת לספרד, בעזרת מחתרת "קבוצת ווסטרוויל".

במפה מסומנים מסלולי החציה, תאריכי החציה ושמות הניצולים בכל אחד מהתאריכים.

Map of the crossing of the Pyrenees from France to Spain, with the help of the "Westerweel Group" underground.

The map marks the crossing routes, the crossing dates and the names of the survivors on each of the dates.

 

Kaart van de oversteek van de Pyreneeën van Frankrijk naar Spanje, met behulp van de "Westerville Group" ondergronds.

De kaart markeert de oversteekroutes, de oversteekdata en de namen van de overlevenden op elk van de data