יופ ווסטרוויל  Joop Westerweel

המורה והמחנך הנוצרי,רודף הצדק, שלא יכול היה לעמוד מנגד כאשר בסביבתו נרדפים אנשים.

האיש שהקריב את חיי משפחתו – אשתו ויל וארבעת ילדיו, כדי להציל ילדים ואנשים בוגרים נרדפים ולבסוף שילם על-כך גם ביקר מכל – בחייו.

הוצא להורג על-ידי הגרמנים ב-11 לאוגוסט 1944.

The Christian teacher and educator, the pursuer of justice, who could not resist when people around him were persecuted.

The man who sacrificed his family life – his wife Wil and his four children, to save persecuted children and adults and eventually paid for it also visited most – in his life.

Executed by the Germans on August 11, 1944.

De christelijke leraar en opvoeder, de vervolger van gerechtigheid, die niet kon weerstaan als mensen om hem heen werden vervolgd. De man die zijn gezinsleven opofferde – zijn vrouw Wil en zijn vier kinderen, om vervolgde kinderen en volwassenen te redden en er uiteindelijk voor betaalde – bezocht ook het meest – in zijn leven. Geëxecuteerd door de Duitsers op 11 augustus 1944.

קישורים להנצחת פועלו Links for Joop's activities

Sarah Streichman's touching film about Joop Westerville and the pioneers Dutch underground, as narrated by Mirjam Pinkhof, Marta Peled and Gerda Loeff – Van Maanen Photo – Rachel Rosenblum   

סרטה המרגש של שרה שטרייכמן אודות יופ ווסטרוויל והמחתרת החלוצית בהולנד, כפי שסופר על-ידי מרים פינקהוף, מרטה פלד וחרדה לוף
צילום – רחל רוזנבלום

 Joop Westerweel. Yad Vashem site. About Righteous Among The Nations

תקציר על יופ ווסטרוויל מתוך מאגר המידע של יד-ושם. הוכן על-ידי בית הספר המרכזי להוראת השואה – מטח. מתוך מאגר המידע של יד-ושם.

שלט ההוקרה ליופ וויל ווסטרוויל, בכניסה לשדרת חסידי אומות העולם ביד ושם
שלט ההוקרה ליופ וויל ווסטרוויל, בכניסה לשדרת חסידי אומות העולם ביד ושם
תמונת התעודה באדיבות ארכיון יד-ושם