המורה והמחנך הנוצרי,רודף הצדק, שלא יכול היה לעמוד מנגד כאשר בסביבתו נרדפים אנשים.

האיש שהקריב את חיי משפחתו – אשתו ויל וארבעת ילדיו, כדי להציל ילדים ואנשים בוגרים נרדפים ולבסוף שילם על-כך גם ביקר מכל – בחייו.

הוצא להורג על-ידי הגרמנים ב-11 לאוגוסט 1944.

קישורים להנצחת פועלו