יופ ווסטרוויל – Joop Westerweel

תקציר סיפור חייו של יופ ווסטרוויל המחנך הפציפיסט שעמד בראש המחתרת שחבריה היו בחלקם נוצרים וחלקם יהודים.

סרטה המרגש של שרה שטרייכמן אודות יופ ווסטרוויל והמחתרת החלוצית בהולנד, כפי שסופר על-ידי מרים פינקהוף, מרטה פלד וחרדה לוף
צילום – רחל רוזנבלום

תקציר על יופ ווסטרוויל מתוך מאגר המידע של יד-ושם. הוכן על-ידי בית הספר המרכזי להוראת השואה – מטח. מתוך מאגר המידע של יד-ושם.

 Wil and Joop Westerweel from Auschwitz Exposition