הספר אושר לפירסום באתר קבוצת ווסטרוויל באדיבותה של מרים דובי – חזן, הוצאת דוקוסטורי בע"מ