מסתור מסמכים שהגה וייצר פרנס חריטסן.

המסתור בעגלת כלי-התפירה שבדירתה של לורה דורלכר, באמסטרדם, שימש להסלקת מסמכי המחתרת החלוצית.
לצפיה לחץ כאן

Secret documents hiding-place that was invented by Frans Gerritsen

Sewing tool-box belonging to Lore Durlacher. Was located at her apartment in Amsterdam and served to hide the documents of Westerwee underground Group