כנס העמותה השנתי התקיים כמתוכנן ביום שישי ה-31 למאי 2013 במועדון החברים ביקום.
שמחנו להשתתפות רבים מהחברים והזכרנו את אלה שעזבו אותנו במהלך השנה האחרונה.

תודות מרובות לשאול, בתיה וחנן על ההשקעה המרובה באירוח וקיום המפגש ועל האירוח המלכותי.

לאחר המפגש האישי המרגש והכיבוד כיד המלך נמשך המפגש  על-פי המתוכנן:

–  בחירת יו"ר ומזכיר האסיפה – בושי אלסברג נבחרה פה אחד להמשיך בתפקידה אותו עושה באהבה וכישרון רב במהלך השנים האחרונות.

– דין וחשבון של ועד ההנהלה

– הצגת דוחות כספיים – על ידי מרים בריל הממשיכה במסירות בתפקידה כגזברית העמותה. (בושי ומרים מורשות חתימה).

– אישור הדוחות על-ידי המשתתפים.

–  בחירת ועדת הביקורת – חנן פלורסהיים מיקום ועמיר רוזנטל מגלעד נבחרו כבעבר לועדת הביקורת.

 

סיפורו של שם טוב לוינסון:

לאחר החלק הפורמלי עברנו לשמוע את סיפורו של שם-טוב לוינסון, אשר בגיל 6 שהה עם משפחתו בוסטרבורק, כיצד ניצלה המשפחה בעזרת שלושה:

– פתק שהחזיק אב המשפחה.

– מחלת האדמת של האח חבקוק שהשאירה אותם בווסטרבורק.

– והחברים.

לקראת סוף המלחמה הגיעה משפחת לוינסון למחנה ברגן-בלזן אך הודות  לשהיה הממושכת בוסטרבורק ניצלו חיי כולם.

המשפחה הגיעה ב-1951 לביקור בארץ והחליטה להשאר כאן תוך רכישת בית בתל-מונד, בקרבתו מתגוררים עד היום רוב בני המשפחה.

סיפורה של תניא רונן:

–        עם תום סיפורו של שם-טוב ולאחר הפסקה קצרה שמענו מפי תניא רונן כיצד הגיעה לפעילותה האינטנסיבית במורשת יהודי הולנד בכלל ובתיעוד פעילותה של המחתרת היהודית בראשותו של יופ ווסטרוויל בפרט.

תניא נולדה בגלעד ועברה בילדותה לרגבה – הישוב היחיד שהסכים לקבל את משפחתה הרחבה כולל הסבתא.

בגיל הגן בילתה כחודשיים בהולנד עם משפחתה וביקרה בגן הילדים. חודשיים אלו הספיקו להטמיע בה את השפה ההולנדית ומשמרים פינקהוף חיפשה מישהו שיוכל לתרגם את אוסף המסמכים שנצבר בבית-לוחמי הגיטאות, ששולט בשתי השפות: הולנדית ועברית, נמצאה כמתאימה ביותר, תניא המורה שהחליטה להסב פעילותה להנצחת יהודי הולנד.

תניא תיארה את פעילותה היחודית של מרים, שלולא דבקותה במטרה עיקשותה, ועמידתה על כתיבת חוזה עם בית-לוחמי הגיטאות שיבטיח קיומו של אתר יהודי הולנד, היתה פינה זו נכחדת.

היום מהווה הפינה מקום מרכזי בבית כולו, אליו מגיעים בני-נוער הנחשפים לזכרון יהודי-הולנד בשיטות אינטראקטיביות חדישות, כולל שימוש בטלפונים החכמים.

עם תום דבריה קבענו עם תניא כמטרה להביא את בני הדור השני והשלישי לביקור בבית לוחמי-הגיטאות.