סיכום מפגש קבוצת ווסטרוויל, יוני 2018.

ביום שישי ה-22 ליוני  2018 לפנה"צ התקיים מפגש קבוצת ווסטרוויל.

המפגש נערך במועדון בית רחה פראיר בקיבוץ יקום שהסתבר כמקום אידיאלי לכינוסנו והצטיין, כתמיד, באירוח מושלם של חברות וחברי יקום.

תודה לערה, חגית, רותי, וגיל על הכנת האירוח ולעופרה שנתנה לנו את המקום בעלות מינימלית.

 

במפגש השתתפו כ-50 חברות וחברים ובלטו בנוכחותם בני הדור השלישי. אנחנו מקווים כי מכאן מתחילה מעורבות הצעירים בפעילות הקבוצה וניהולה.

 

  • פתחנו באזכור פטירתו של חברנו היקר חנן פלורסהיים.

 

  • כמתחייב מהיותנו עמותה רשומה, עברנו לענייני מנהלה כשאת האסיפה מנהל עמיר רוזנטל:
  • הדו"ח הכספי לשנת 2017 הוצג ע"י שמוליק זיק-אל, רואה החשבון שלנו שעושה את מלאכת ראיית החשבון של העמותה מאז שנת 2008 בהתנדבות.

תודה שמוליק על פעולתך זו שחסכה לנו ברבות השנים כסף רב ותודות לה נשאר בקופתנו סכום מועט להמשך הפעילות!

  • האסיפה אשרה את הדו"ח הכספי ואת הדו"ח המילולי לשנת 2017 וכחוב-עבר שנדרש ע"י רשם העמותות אושרו הדו"חות הכספיים והמילוליים לשנים 2011-2016.
  • האסיפה בחרה בשלוש נציגות חדשות לועד: שתי בנות הדור הצעיר – דנה לוטן ושני אדרי וערה מנדל מיקום.

יחד עימן נבחרו שוב חברי הועד המכהנים חנן אלסברג, בושי אלסברג, ורדית זימן, מירב פרנס ויורם גורן.

  • כיו"ר העמותה נבחר יורם גורן.
  • לוועדת הביקורת בחרה האסיפה את עמיר רוזנטל שממשיך בתפקידו ואת גיל פלורסהיים שמחליף את חנן ז"ל, שכיהן בוועדת הביקורת שנים רבות.
  • כמורשי חתימה אושרר מנויים של יוחנן אלסברג ויורם גורן.

 

  • עם תום החלק המנהלתי ולאחר הפסקת כיבוד קצרה, שמענו את סיפורה של טרודי אשר.

טרודי ילידת כפר קטן במזרח הולנד סיפרה כיצד שרדה את תקופת מלחמת העולם השניה כילדה. כיצד עברה, יחד עם אחיה הבוגר, לבית יתומים יהודי באוטרחט, משם לגטו-אמסטרדם אליו הועבר בית-היתומים. משנוכחה אימה כי בית-היתומים אינו מקלט בטוח העבירה את ילדיה למסתור אחר וכך ניצלה טרודי מלהישלח למחנה סוביבור, משם לא חזרו ילדי בית-היתומים האחרים.

הילדה התגלגלה ממקום מיסתור אחד למשנהו. ממסתור בחווה חקלאית למשפחה אחרת, משם למשפחה נוספת ולבסוף במשך 9 חודשים, עד סיום המלחמה ב-1945, "בילתה" בעליית-גג, ללא אור.

את שני הוריה איבדה טרודי במהלך המלחמה כשנרצחו ע"י הנאצים.

  • לאחר הפסקת-כיבוד נוספת, התכנסנו שוב כדי לשמוע את סיפור הישרדותו המרתק של גדעון לוטן.

גדעון (בומל בפי קרוביו) , בנם של מנפרד ושושנה ליטן גדל כילד קטן בן 7 בחוות ההכשרה בחאודה. חווה זו בהולנד הכשירה צעירים יהודיים לעליה לארץ ואותה ניהלו הוריו של גדעון בין השנים 1939-1943.

בנוסף לפעילותה כמנהלת החווה פעלה שושנה להצלת יהודים במסגרת קבוצת ווסטרוויל. פעילות זו הביאה אותה, ככל הנראה, לתובנה כי עם התגברות גזירות הנאצים בהולנד עליה להסתיר את בנה.

בחיפושיה מצאה שושנה את משפחת טן-ברחה מאמרספורט, משפחה נוצרית אדוקה שלה 6 ילדים, הסכימה לקבל ילד נוסף ולהצילו.

שושנה ומנפרד ניספו בשואה אך גדעון ניצל בזכות תושיית אימו ובזכות אותה משפחה אצילה – חסידת אומות העולם.

סיפורו של גדעון במסגרת משפחת טן-ברחה נכתב לאחר המלחמה ע"י אלן – בת הזקונים, בספר לו קראה "ילד עומד על סף דלתי".

הספר נמצא באתר קבוצת ווסטרוויל, ניתן להורדה וקריאה בקישור הבא:

ילד עומד על סף ביתי

סיפורו של גדעון כפי שסיפר במפגש הוקלט ברובו.

החלק הראשון נמצא בקישור הבא

החלק השני בקישור הבא

 

 

תודה לטרודי וגדעון.

 

הערה לסיום:

לאור הצטרפות הצעירים לפעילות הקבוצה, אנחנו מקווים כי פעילותינו בשנה הקרובה תתרחב מעבר למפגש השנתי.

 

רשם: יורם.