מרכז ההכשרה באלדן (Elden)
צעירי בית עליית הנוער באלדן 1942

גורלה של אלדן

 

א

 

יחד עם ורנר אהלפלד ניהלתי את ההכשרה באלדן שליד ארנהם. החניכים היו בני 15–17, ולמדו חקלאות וגננות.

תכנית הלימודים כללה את כל המקצועות, כבבית-ספר. טרחנו לשוות לחיינו אופי נורמאלי ככל האפשר. לא סבלנו ביותר מן הכיבוש הגרמני. ההגבלות שנגזרו על היהודים לא הכבידו עלינו הרבה, שכן היו חיינו סגורים במעגלם. באספקה היינו תלויים בעיקר בעצמנו. כסף קיבלנו מן "המרכז להכשרה מקצועית".

החברים הבוגרים באלדן התיעצו עם ורנר ועמי על האמצעים שעלינו לנקוט במקרה של פעולה גרמנית נגד הבית. חיפשנו מקומות-מחבוא בסביבה, אלא שהחיפוש לא היה שיטתי.

מאכס רייכנברגר מארגון דאונטר, שהיו לו קשרים, הבטיח להזהירנו במקרה של סכנת מאסרים. ואף-על-פי-כן אירע מה שאירע: ב-3 באוקטובר 1942, ביום בו שולחו כל יושבי מחנות העבודה היהודים מהולנד לוסטרבורק, הקיפו אנשי ס.ד. את ביתנו. הוליכונו ברגל לארנהם ושילחונו לוסטרבורק. כמה חברים מצאו עוד לפני-כן דרך בריחה אל מעבר לגבול.

לפי הערכתי, הובאו בימים ההם לוסטרבורק כ-10 אלפים איש, וכמעט כולם שולחו עוד באותו שבוע לפולין.

כל קבוצת אלדן שוחררה תחילה מגירוש בהשתדלותו של מר סאמסון (מעצירי וסטרבורק הותיקים), שבנו היה מחברינו. סבורים היינו, כי נחזיק מעמד כקבוצה ונבלה כך את המלחמה; תנאי וסטרבורק לא היו מן הקשים ביותר. אך בספטמבר 1943 שולחו כל הבוגרים מבני 21 ומעלה לאושויץ. אנו, הנשארים, קיבלנו סרטיפיקאטים, ובזכותם הובאנו בפברואר 1944 לברגן-בלזן, לשם חילופין. אף שם שרר ליכוד מסוים בין החברים, אך מצבהרוח היה ירוד יותר. ב-30 ביוני 1944 נסעתי בטרנספורט-החילופין לארץישראל. רבות מהבנות שלנו צורפו למסע זה. עברנו ברכבת את אירופה ותורכיה, והגענו לארץ ב-10 ביולי 1944.

 

ליני דה ברוין-לוי

מתוך הספר "המחתרת החלוצית בהולנד הכבושה" עמודים 175-176

ב

כשהוחלט בשלהי 1940 לייסד מרכז הכשרה לשכבה הבינונית, נקבעתי כמדריך. כמדריכים נוספים נקבעו ליני דה ברוין, זאלפריד פוכס, פרי רוזנברג, ארנסט קוסמן ומארי פיינגרש. שלושת האחרונים נספו בשואה.

היו במקום 35 צעירים בקירוב, שהועברו מלוסדרכט ומחאודה, או שהגיעו להכשרה כבודדים. עסקנו בהכשרה חקלאית מקצועית. היו חיי תרבות ערים, באווירה "ארץ-ישראלית". קיימנו מגע ער עם לוסדרכט, חאודה וארגון דאונטר.

כמדריך באלדן נחשבתי לפקיד ה-J.C.B (המרכז היהודי להכשרה מקצועית – Joodse Centrale voor Beroepsopleiding י.ג).

 בראשית 1942 השגתי בעזרת ארגון מחתרת הולנדי תעודת-זהות מזויפת, כדי שאוכל לרדת למחתרת יחד עם החברים באלדן. אותו זמן הכינה הנהלת אלדן, ביזמתה, מקומות מחסה אצל הולנדים בסביבה. מקומות אלה היו מיועדים לחברים הפליטים מגרמניה,  שלא היו להם הורים בהולנד. זמן-מה לאחר מכן נערכה התייעצות עם שושו ועם האנמן. מאוחדים היינו בדעה, שחניכי עליית-הנוער חייבים להסתתר. כל הנהלה נתחייבה לעשות את ההכנות הדרושות. נקבע, כי לוסדרכט "תצלול" הראשונה. סבורים היינו, כי אלדן נמצאת לפי שעה מחוץ לתחום הסכנה, מאחר שיושביה חקלאים, אשר הובטח להם בינתיים שחרור מן ה"ארבייטסאיינזאץ". אלא שנתבדינו.

כששולחנו לוסטרבורק באוקטובר 1942, הודעתי לאשתי שלא תצא בעקבותי. במחנה וסטרבורק יצרנו "קבוצת הכשרה" שעבדה בחקלאות. לא היה לקבוצה מעמד רשמי כלפי חוץ, ואף על פי כן נשמר ליכודה הפנימי.

ורנר אהלפלד

מתוך הספר "המחתרת החלוצית בהולנד הכבושה" עמוד176

אלדן על גבי מפת הולנד
בית עליית הנוער באלדן 1942