סיכום מפגש שנתי 2020 ל"קבוצת ווסטרוויל", שנערך באינטרנט ב-Zoom

ביום ג' ה-11 לאוגוסט 2020 נערך המפגש השנתי של "קבוצת ווסטרוויל".

המפגש נועד בעיקרו לעמוד במחויבותנו המנהלתיות כעמותה רשומה, במסגרתן החובה לכינוס "האסיפה הכללית" לצורך אישור וקבלת החלטות.

לנוכח מגבלות הקורונה, נערכה האסיפה ב-Zoom.

במפגש השתתפו 16 חברות וחברים והוא התנהל על-פי התכנית:

  • הועלה זכרו של חברנו רולף רוזנטל שנפטר לפני כחודשיים, ב-10 ליוני 2020, והובא למנוחות בקיבוצו, גלעד.
  • תוארה הפעילות שנערכה מאז המפגש האחרון
  • הדו"ח הכספי לשנת 2019:

            שמוליק זיק-אל, חברנו המסור, רואה החשבון של העמותה מאז 2008 סקר את הדו"ח הכספי לשנת 2019, אותו הכין.

  • האסיפה אשרה פה-אחד את המשך מינויו של שמוליק כרואה חשבון העמותה.
  • על-פי המלצת חברי וועדת הביקורת, עמיר רוזנטל וגיל פלורסהיים, האסיפה אישרה פה-אחד את הדו"ח הכספי הנ"ל.
  • על-פי המלצת חברי וועדת הביקורת, האסיפה אישרה פה-אחד את הדו"ח המילולי המקוון לשנת 2019 המוגש לרשם העמותות.
  • מינוי וועדת ביקורת:

            מינויים של חברינו עמיר רוזנטל וגיל פלורסהיים, שהביעו הסכמתם להמשיך ולכהן כוועדת הביקורת,   אושר פה-אחד על-ידי האסיפה.

  • בחירת וועד:

            האסיפה אישרה פה-אחד,את הצטרפותה של מאיה אדרי-רוטלר לוועד.

            חברי הוועד המכהנים: יוחנן אלסברג, בושי אלסברג, ורדית זימן, ערה מנדל, עדי מנדל, דנה   

           לוטן, שני אדרי-רוטלר, תמר חורש, הביעו הסכמתם להמשיך ולכהן כחברי הוועד.

           האסיפה אישרה הרכב זה ברוב של 13 ומתנגד אחד.

  • בחירת יו"ר:

            האסיפה בחרה בדנה לוטן לתפקיד יו"ר ברוב של 13 ונמנע אחד.

            כולנו מאחלים לוועד ולדנה פעילות פוריה בשימור מורשת קבוצת ווסטרוויל והעברתה לבנות ובני הדורות הצעירים.

  • מורשי חתימה: על מנת להמשיך ברצף הניהול, אישרה האסיפה את צירופה של דנה אל יוחנן ויורם כמורשית חתימה, כאשר בהמשך יגרע יורם כמורשה חתימה.

        רשם:

        יורם.