סיפורו האוטוביוגרפי המרתק של שאול שגיב ובמרכזו סיפור קורותיו בתקופת מלחמת העולם השניה.
בספר מתאר שאול את אשר עבר עליו וכיצד כנער ניצל מציפורני הצורר הנאצי, בעזרת חברי המחתרת החלוצית בהולנד.
סיפורו מסתיים עם הגעתו ארצה וקליטתו בקיבוץ יקום בו הוא חי עד יום מותו.

לצפיה וקריאה בספר