רשימת החברים היהודים הפעילים המרכזיים במחתרת רשימה זו כוללת את החברים היהודים שפעלו במסגרת המחתרת החלוצית בשיתוף עם חבריהם הנוצרים.
לצפיה לחץ כאן.