מתוך ספרה של עדינה כוכבא

רשימת חבריה הנוצריים של המחתרת החלוצית כפי שמופיעה בספר "המחתרת החלוצית בהולנד הכבושה" בהוצאת הקיבוץ המאוחד ובית לוחמי הגיטאות. ברשימה 20 חברים נוצריים.

List of the Christian members of Westerweel underground group.

The list is copied from page 116 of "Hechalutz Underground in occupied Holland" published by "Hakibutz Hameuchad" and "Beit Luchamei Hagetaot".