החברים ההולנדים מגיעים ארצה

אוגוסט 1964 – החברים הנוצריים של המחתרת מגיעים לביקור בארץ ביוזמת החברים שבארץ.
כולם מתקבלים לארוחת ערב חגיגית אצל הנשיא זלמן שז"ר ורעייתו וכן נפגשים עם שרת החוץ גולדה מאיר.
בהמשך ביקורם נערך טכס הוקרה למענם ביד-ושם. החברים הנוצריים מקבלים את אות חסידי אומות-העולם ובשדרת חסידי אומות העולם ניטעים עצים כאות תודה לפועלם, מהעצים הראשונים בשדרה.

הקבוצה המשיכה וביקרה ברחי הארץ, בין השאר במאהלי הבדואים בנגב.

סיקור הביקור בעיתונים: על-המשמר-1, על-המשמר-2, דבר-1, דבר-2, דבר-3, הבוקר, למרחב, הצופה, קול-העם. חרות

קישור לגלריית תמונות מהביקור


 Augustus 1964 – De Nederlandse vrienden arriveren in Israel

De Christelijke vrienden van de Nederlandse ondergrondse beweging zijn op initiatief van hun vrienden in Israel aangekomen.

Zij zijn allemaal uitgenodigd voor een feestelijk diner met president Zalman Shazar en zijn vrouw en hebben ook de minister van buitenlandse zaken, Golda Meir ontmoet.

Tijdens hun bezoek werd er een ceremonie gehouden voor hen in Yad Vashem. De christelijke leden ontvingen de onderscheiding “De Rechtvaardigen Onder De Naties” en als dank voor hun werk werden aan de laan ‘de rechtvaardigen onder de naties’ bomen geplant die de eersten zijn op deze avenue.

De groep heeft hierna het land bezocht, inclusief de Beduienen kampementen in de Negev.

Link naar een fotogalerij van het bezoek


August 1964 – The Dutch friends arrive in Israel

The Christian members of the Dutch underground arrived in Israel on the initiative of their Israeli friends.

They were all invited to a festive dinner with President Zalman Shazar and his wife and also met with Foreign Minister Golda Meir.

During their visit, a ceremony was held for them at Yad Vashem. The Christian members received the Righteous Among the Nations and on the Avenue of the Righteous Among the Nations, trees which are among the first ones, were planted as an award for their work.

The group continued to visit the country, including Bedouin encampments in the Negev.

Link to a photo gallery from the visit