4.5.2013 – חאודה, טכס הסרת לוט היסטוריית ההכשרה

בסוף אוגוסט 2012, הונחו אבני זיכרון, Stolpersteine, להנצחת 9 הנספים של ההכשרה היהודית חלוצית בחאודה,Catharinahoeve"" במלחמ"ע השניה וזאת ליד שרידי הגשר שהוביל בעבר לחוות ההכשרה.בהמשך לכך וביזמת ועד השכונה, נערך ב-4 למאי 2013 טכס לגילוי שלט המציין את ההיסטוריה של ההכשרה. להסרת הלוט  התכבדו ראש העיר, מילו שחונמקר ונציגי ועד השכונה.