6.5.2011 – מפגש העמותה בלוחמי הגטאות

ביום שישי  ה-6 למאי 2011 נערך בבית לוחמי הגטאות המפגש השנתי של חברי עמותת קבוצת וסטרוויל.
לאחר כיבוד קל התכנסו החברים באודיטוריום ובו סיפרה תניא רונן על תהליך הקמתו של האגף ההולנדי שבו גם פינה צנועה על המחתרת החלוצית.
תניא ספרה גם על פעילותה של מרים פינקהוף בהקמת האגף.
עם תום דבריה נערכה הצבעת החברים לאישור חברי הנהלת העמתה, חברי ועדת הביקורת ואישור המאזן הכספי.
לאחר ההתכנסות נערך סיור באגף ההולנדי המחודש ובסיומו, לאחר כיבוד קל נוסף, התפזרו החברים.
תודתנו לבית לוחמי-הגטאות ולתניא על האירוח.