אתר ארגון יהודי חאודה – Stichting Gouds

אתר ארגון יהודי חאודה – Stichting Gouds ששם לו למטרה להנציח את כל 326 קורבנות השואה שגרו בעיר
בין השאר על-ידי פרויקט הנחת אבני זכרון המבוצע על-ידי האמן גונטר דמינג – Gunter Demnig