מטה לנדה – (שולמית רוטלר) Metta Lande
 

מטה לנדה נולדה ב-1924 בוינה. בסוף דצמבר 1938, בהיותה בת 14 עברה מוינה להולנד אל מקום לקליטת ילדי פליטים ב- .Wassenaar לאחר מספר חדשים, באביב 1939 הועברה אל בית עליית הנוער "הפאביליון" בלוסדרכט.

כשלוש שנים שהתה בבית עליית הנוער בלוסדרכט ובאוגוסט 1942, פונתה יחד עם שאר 49 חניכי ומדריכי המקום והובאה אל משפחה הולנדית-נוצרית אדוקה, שם הוסתרה במשך שנה. היו אלה קרובים של אימו של יופ ווסטרוויל ועקב מעורבותה של האם בענייני המחתרת, נאלצה מטה לעזוב את המקום לביתו של איכר הולנדי ומשם, לאחר כשבועיים נמצא לה מקום קבוע בביתו של כומר אצלו נשארה מעל שנה, עד ינואר 1944, עת עזבה את הולנד והועברה על-ידי חברי מחתרת "קבוצת ווסטרוויל" דרך בלגיה לצרפת.

פעילותה במסגרת קבוצת ווסטרוויל נמשכה כחצי שנה. החלה עם הגעתה לפריס ונסתיימה עם שיחרור העיר מידי הגרמנים, ב-25 לאוגוסט 1944. בתקופה זו פעלה מטה יחד עם חברים נוספים במרכז השלוחה הצרפתית של מחתרת "קבוצת ווסטרוויל", בהכנת תעודות מזויפות ואספקת מזון לחברים בדרכם לספרד דרך הרי הפירנאים.

ב-27 לאפריל 1944 פשטו הגרמנים על חדרה של לולי אקהרט, שבו, כפי שידעו מראש, התקיימה פגישת פעילי הקבוצה בצרפת ואסרו חלק  מהחברים: קורט ריילינגר, ציפי  (אלפרד פרנקל), וילי (ארנסט הירש), לולי אקהרט, וסוזי הרמן.

שאר חברי הקבוצה שעדיין פעלו בצרפת, וביניהם מטה, המשיכו בפעילות תוך מילוי מקומם של הנתפסים ובנסיונות לשיחרורם. תוך כדי נסיונות אלה ויצירת קשר עם המחתרת הצרפתית, נתפסו גם מכס ויינדמילר ("כור") ופאולה ולט. מטה, נשארה בין הבודדים שלא נתפסו ופעלה עוד כשלושה חודשים, עד לשחרורה של פריס מיידי הגרמנים.

מטה לנדה נולדה ב-13/10/1924 בוינה והובאה למנוחות בבית העלמין בקרית-שאול ב-25/04/2017


קישורים

Tagebuch von Metta (Shulamit) Lande (Roethler) in deutscher Sprache zwischen August 1942 und Februar 1943

Een interview in het Nederlands uit mei 1986 uitgevoerd door Mirjam Pinkhof met Adriaan Doets, Metta Lande, Ezra, Mevr. Vermeer & Dirk Schoenmaker

האוסף מכיל:
עדות בעברית, מיוני 1955
עדות בעברית, מ – 10/5/1988
עדות בהולנדית מ – 6/5/1986
תמליל העדות שבקלטת שמע מס' 754.
בעדויות:
ההכשרה ב"בית עליית הנוער" בלוסדרכט (Loosdrecht).
פעילות המחתרת החלוצית בהולנד ובצרפת.
וכן:
יומן בגרמנית, מאוגוסט 1942 עד פברואר 1943, על פעילות המחתרת החלוצית בהולנד ובצרפת.
חליפת מכתבים, בגרמנית ובהולנדית, בין מטה לאנדה לחבריה למחתרת.