פראוקה קונינג – Frouke Koning
פראוקה קונינג – Frouke Koning

 

 

Bouke Koning, born in Akkrum, was a gardener at the “de Werkplaats” school in Bilthoven, Utrecht, which produced a core of Resistance activists who were later called the Westerweel* group. He was one of those who participated in the attempt to hide all the residents of the home for young Palestine Pioneers, the Hechalutz, in Loosdrecht, Utrecht, before they were rounded up. Bouke started on his own initiative, forging legal documents, raising funds for those in hiding, and looking for hiding places. He and his wife, Froukje, also hid Jews in their home, including Margalith Rosenthal and Lotte Wahrhaftig (later Siesel). When Bouke joined the Westerweel group in the summer of 1942, one of his tasks was to accompany refugees across the Belgian border, from where they headed southward. Among those he accompanied, were two haverim from Loosdrecht, who were the first to cross the border to safety in Spain. This escape route had become a preferred method of eluding the Nazis, since many of the hiding places found had proven only to be short-term or unsafe. In December 1943, Bouke and Lotte were arrested at Bouke’s house and taken to the Utrecht police station and from there to Amsterdam. Bouke was released after six weeks, but Lotte was deported to Westerbork, from where she managed to escape and return to the Konings. To celebrate, Froukje prepared a feast of staggering proportions given the hardships of the war. On March 11, 1944, while taking two haverim to the Belgian border, Bouke was arrested again, together with Joop Westerweel, and sent to the Vught camp, from where he was sent to Oranienburg, Dora, Ravensbrück, and finally Peltoff, where the Russians liberated him.

On June 16, 1964, Yad Vashem recognized Bouke Jouke Koning and his wife, Froukje Koning-Kramer, as Righteous Among the Nations.

תרגום:

קונינג, באוקה ג'ייק ופראוקה (קרמר).

באוקה קונינג, יליד אקרום (Akkrum), היה גנן בבית הספר "דה וורקפלאץ" בבילטובן, אוטרכט, ממנו יצאה קבוצת פעילי התנגדות שכונו לימים "קבוצת וסטרוויל". הוא היה מאלה שהשתתפו בהסתרת כל דיירי "בית עליית הנוער" לצעירי "החלוץ", בלוסדרכט, אוטרכט, לפני שהיה סיפק בידי הגרמנים לעצרם. באוקה התחיל מיוזמתו בזיוף מסמכים, גייס כספים למסתתרים וחיפוש מקומות מסתור. הוא ואשתו, פראוקה, החביאו גם יהודים בביתם, ביניהם מרגלית רוזנטל ולוטה ורהפטיג (לימים סייזל). כאשר הצטרף באוקה ל"קבוצת ווסטרוויל" בקיץ 1942, הייתה אחת ממשימותיו ללוות פליטים מעבר לגבול בלגיה, משם הם פנו דרומה לעבר צרפת ואחר חציית הרי הפירנאים, לספרד. בין אלה שהוא ליווה, היו שני חברים מלוסדרכט שהיו הראשונים שחצו את הגבול למקום מבטחים בספרד. מסלול בריחה זה הפך לשיטה מועדפת כמסלול המלטות מהנאצים, מכיוון שרבים ממקומות המסתור שנמצאו הוכחו רק כקצרי מועד או לא בטוחים. בדצמבר 1943 נעצרו באוקה ולוטה בביתו של באוקה ונלקחו לתחנת המשטרה באוטרכט ומשם לאמסטרדם. באוקה שוחרר לאחר שישה שבועות, אך לוטה גורשה לווסטרבורק, משם הצליחה לברוח ולחזור למשפחת קונינג. כדי לחגוג, הכינה פראוקה סעודה חגיגית בהתחשב בתלאות המלחמה. ב- 11 במרץ 1944, בזמן שהעביר שני חברים לגבול בלגיה, נעצר באוקה שוב, יחד עם יופ וסטרוויל, ונשלח למחנה פיכט, משם נשלח ל- Oranienburg, Dora, Ravensbrück ולבסוף לפלטוף (Peltoff,) ושם שוחרר על-ידי הרוסים.

ב- 16 ביוני 1964, הכירה יד ושם בבאוקה ג'ייק קונינג ובאשתו פראוקה קונינג-קרמר כחסידי אומות העולם.

 

 

Froukje Koning (Kramer) was born in 1914 in Heerenveen, the Netherlands

פראוקה קונינג (קרמר) נולדה בשנת 1914 בהירנווין הולנד 

קישורים אודות פעילותה של פראוקה קונינג במחתרת "קבוצת ווסטרוויל" Link to Frouke Koning activities by "Westerweel Group"

 

   שלט ההוקרה בשדרת חסידי אומות העולם שביד-ושם, הכולל את שמה של פראוקה קונינג

                              Een teken van waardering op de Avenue of the Righteous Among the Nations in Yad Vashem, met de naam Frouke Koning